Implementace OVZ při pořízení vybavení do jazykové učebny na základní škole

Představme si zakázku o předpokládané hodnotě 1,3 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem je dodávka nábytku, interaktivní tabule s projektorem, flipchartů, reproduktorů, stolních počítačů, náhlavních setů, programového vybavení jazykové učebny atp.

Jaké témata odpovědného zadávání je možné u takové zakázky využít? Přináším Vám několik nápadů, které jsou snad ještě přiměřené předpokládané hodnotě zakázky. Jejich užití je zejména záležitostí toho, co daný zadavatel při odpovědném zadávání akcentuje a co je ochoten akceptovat daný trh dodavatelů.

 

Pracovní a lidská práva (etika)

  • Stvrzení dodržování zákonného standardu pracovních podmínek.
  • Porovnání nabídkové ceny s předpokládanou hodnotou zakázky.

Pracovní podmínky

  • Porovnání nabídkové ceny s předpokládanou hodnotou zakázky.

Praxe a kvalifikace

  • Pokud to v daném místě dává smysl, může být pro nasazení nových počítačů využita práce studentů místní střední školy informatiky.

Malé a střední podniky

  • Oslovení místních malých a středních podniků.
  • Pro snížení vyvíjené administrativní zátěže příprava vzorů pro předložení nabídky.

Dodavatelský řetězec

  • Zavedení přímé platby poddodavatelům.

Životní prostředí

  • Stvrzení třízení odpadového obalového materiálu z elektroniky.

Chcete upozornit na nové články?