NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – DIGITÁLNÍ PODNIK (1. VÝZVA) 

Na co může být poskytnuta dotace 

 • Podpora digitální transformace firmy – nákup MES = výrobní informační systém, MIS = manažerský informační systém atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.  
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, software typu WMS atd.  
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě) – uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd.   
 • Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.   
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.  
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.   
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace. 

Na co nemůže být poskytnuta dotace 

 • Náklady, které vznikly před podáním žádosti o podporu.  
 • Marketingové aktivity  
 • Provozní výdaje (např. platba za spotřebované energie – elektrická energie, voda, paliva atd.)  
 • Pořízení hmotných výrobních technologií (hardware, strojové zařízení, CNC, měřící stanice, 3D tiskárny atd.) 
 • Prostá obnova majetku
 • Pořízení hmotného majetku (HW), který slouží k hlavnímu předmětu podnikání firmy žadatele (core business), a ten je hlavním zdrojem příjmu a úspěchu společnosti 

Kdo může žádat o dotaci (zjednodušeně) 

 • malé podniky (méně než 25 zaměstnanců) 
 • střední podniky (25 až 499 zaměstnanců) 
 • velké podniky (500 a více zaměstnanců) 

Projekt lze realizovat na celém území ČR mimo Prahu.  

Forma a výše dotace 

 • Lze podat pouze jednu žádost o dotaci. 
 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč a maximální 15 mil. Kč 
 • Dotace je proplácena až po ukončení projektu (žadatel o dotaci musí projekt nejdříve předfinancovat sám). 

 

Typ žadatele  Výše dotace  
malé podniky  40 % až 60 % 
střední podniky  30 % až 50 % 
velké podniky (pouze v NUTS 2 CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava a CZ08 Moravskoslezsko)  30 % až 40 % 

 

Region (v případě více míst realizace je podpora stanovena na základě regionu s nejnižší mírou podpory)  Malý podnik  Střední podnik  Velký podnik 
Severozápad  60 %  50 %  40 % 
Severovýchod  50 %  40 %  30 % 
Střední Morava  50 %  40 %  30 % 
Moravskoslezsko  50 %  40 %  30 % 
Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník  45 %  35 %  0 % 
Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Prahazápad, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora   40 %  30 %  0 % 
Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov  45 %  35 %  0 % 
Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov  40 %  30 %  0 % 
Jihovýchod  40 %  30 %  0 % 

 

Příjem žádostí 

Od 16.6.2022 do 16.9.2022. 

Do kdy je nutné projekt ukončit 

Vše musí být dodáno do 31.8.2024. 

Na co si dát pozor 

 • Projekt musí naplnit tzv. kategorii počáteční investice – tzn. po jeho realizaci musí dojít k jednomu z těchto stavů: 
  • Zásadní změna celkového výrobního postupu – ne jen drobné změny, běžná modernizace či přizpůsobení; ne jen bodové zlepšení s významem pouze pro dílčí části výrobního procesu.  
  • Založení nové provozovny – nová, samostatná provozovna, nesdílející technické zdroje se stávající provozovnou, nesmí jít o pouhé rozšíření výrobní kapacity stávající provozovny, prostorově a funkčně samostatná 
  • Rozšíření kapacity stávající provozovny za účelem vyrábět více výrobků, poskytovat větší objem služeb nebo prodávat více zboží, aniž současně dochází k rozšíření výrobního sortimentu (stačí navýšení produkční kapacity alespoň jednoho stávajícího produktu); navýšení musí být podstatné, nikoliv nevýznamné 
  • Rozšíření výrobního sortimentu provozovny o produkty, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny – v provozovně zůstanou zachovány i dosavadní služby, výroba či prodej zboží, a to i v omezeném rozsahu NEBO dané rozšíření sortimentu by bez investice nebylo možné provést; ne drobné nebo rutinní změny v rámci běžného vývoje produktů 
 • Nebudou podporovány projekty bez významného zvýšení funkcionality (pořizovaný SW musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu). 
 • Žadatel musí splnit po realizaci projektu naplnit alespoň 7 z 12 následujících využívání digitálních technologií:
   • Internet pro nejméně 50 % zaměstnanců. 
   • Využívání ICT specialistů. 
   • Rychlé širokopásmové připojení (30 Mbps nebo vyšší).
   • Mobilní internetová zařízení pro alespoň 20 % zaměstnanců. 
   • Webové stránky nebo domovské stránky. 
   • Webové stránky se sofistikovanými funkcemi. 
   • Sociální média. 
   • Platby za reklamu na internetu.
   • Nákup středně velkých cloudových počítačových služeb. 
   • Zasílání elektronických faktur určených k automatizovanému zpracování. 
   • Webový prodej v rámci elektronického obchodu představuje alespoň 1 % celkového obratu. 
   • Internetový prodej mezi podniky a spotřebiteli (B2C) přesahuje 10 % celkového internetového prodeje.
 • Doba udržitelnosti pro malý a střední podnik čítá 3 roky, pro velký podnik 5 let.
 • Podporovány nejsou projekty z následujících odvětví: zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura, uhelný průmysl, odvětví oceli, průmysl výroby syntetických vláken, stavba lodí, doprava a související infrastruktura, výroba a distribuce energie a energetická infrastruktura. 

Časté dotazy, resp. odpovědi 

 • Ano, musíte mít uzavřena minimálně dvě účetní období. 
 • Ano, musíte mít zveřejněny účetní závěrky ve Sbírce listin na or.justice.cz. 

Klíč k úspěchu 

 • Pro schválení projektu je zásadní kvalita jeho zpracování a včasné podání projektu. 
 • Nepodceněná projektová příprava 
 • Realisticky nastavený rozpočet projektu 
 • Znalost požadavků řídícího orgánu ve vztahu k dotačnímu programu 
 • Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr a žádost o dotaci. 

Povinné přílohy, které je vhodné připravit v předstihu 

 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován 
 • Výstup z dotazníku digitální zralosti: https://www.digitalnipodnik.cz/test  
 • Technická specifikace pro nákup HW a SW 
 • Propracovaný položkový rozpočet
 • Provedený průzkum trhu 

Chcete upozornit na nové články?